समाचार

महोदय:
हामी श्रम दिवस मनाउन मे १ देखि 5th सम्म छोड्नेछौं। यस अवधिमा हामी ई-मेल द्वारा जवाफ दिईन्छ यदि केहि प्रश्नहरू छन् भने। छुट्टी को समयमा आदेश हामी मे 6th मा पुनः सुरु पछि पोस्टफोन प्रसंस्करण हुनेछ, कृपया ध्यान दिनुहोस्। 


पोष्ट समय: अप्रिल 30०-२०१२